Dugnadsarbeid er viktig for fellesskapet – det bidrar til å opprettholde og forbedre fellesområdene. Her finner du en rekke tips og idéer du kan gjøre for å inspirere beboere til å delta på den neste dugnaden!

Dugnadsarbeid er viktig for fellesskapet – det bidrar til å opprettholde og forbedre fellesområdene. Likevel kan det være en utfordring å motivere beboere til å delta aktivt i dugnader. Her finner du en rekke tips og idéer du kan gjøre for å inspirere beboere til å delta på den neste dugnaden!

1. Lag en positiv og inkluderende atmosfære.
Vis takknemlighet for beboernes bidrag og anerkjenn deres innsats. Arranger sosiale arrangementer i etterkant av dugnadene, for å feire fellesskapet og bygge relasjoner mellom beboerne. Grillfest, for eksempel, er alltid hyggelig! En hyggelig og trivelig atmosfære vil gjøre det mer attraktivt å delta.

2. Tydelig og forutsigbar planlegging.
Tenk på viktigheten av en tydelig leder. Det samme gjelder her. Informer i god tid om datoer, tidspunkter og arbeidsoppgaver. Unngå endringer i siste liten, med mindre det er helt nødvendig (ved lyn og styrtregn for eksempel). Dette gjør det lettere for beboerne å inkludere dugnaden i sine planer.

3. Tilpass oppgaver til beboernes ferdigheter og interesser.
Beboerne vil trolig være mer motiverte til å delta hvis de får muligheten til å bidra med noe de liker eller er flinke til. Spør beboerne på forhånd om deres ferdigheter og preferanser, og tilordne oppgaver deretter.

4. Sett konkrete mål.
Angi et tydelig mål for dugnaden, for eksempel «få klippet alle busker og plener» eller «rydde fellesområdene i løpet av dagen». Konkrete mål gir retning og vil gjøre det lettere for beboere og vite hva de kan bidra med.

5. Belønn og anerkjenn innsatsen.
Belønn naboene dine med små gester som en takk for bidraget, for eksempel en enkel gave eller personlig takkemelding. Offentlig anerkjennelser, for eksempel en oppslagstavle der man hedrer deltakere, kan også være motiverende.

6. Synliggjør resultatene av dugnadsarbeidet.
Når de ser hvordan deres innsats har bidratt til å forbedre fellesområdene, vil de føle seg stolte og motiverte til å fortsette og delta. Del før- og etterbilder – og gi slik en følelse av at innsatsen gjør en forskjell.

7. Walk the talk – du som styremedlem bør gå frem som et godt eksempel.
Husk at handlinger snakker høyere enn ord, så sørg for å være aktivt involvert i dugnadsarbeidet og vis at du setter pris på samarbeidet og fellesskapet som dugnadsånden skaper.

Med en kombinasjon av disse forslagene kan du motivere beboerne til å delta i dugnad, og skape et trivelig fellesskap i samme slengen. Lykke til!