Å ha en forretningsfører for sameiet eller borettslaget kan være en klok investering. Her får du vite hva en forretningsfører er og hvorfor er det lurt å ha en?

Å ha en forretningsfører for sameiet eller borettslaget (heretter: boligselskapet) kan være en klok investering. En forretningsfører er en profesjonell part som tar seg av den daglige administrasjonen og driften – gunstig for deg som ikke har tid, eller rett og slett ønsker å bruke tiden på annet.

For det første får du profesjonell ekspertise innenfor lovgivning, økonomi, vedlikehold og drift av boligselskapet. En forretningsførers kunnskap og erfaring gjør dem i stand til å veilede dere i riktig retning og sikre at alle lover og forskrifter blir fulgt. Med slik hjelp, kan dere unngå potensielle juridiske fallgruver og økonomiske utfordringer.

For det andre får du hjelp til effektiv økonomistyring. Du kan få hjelp til å utarbeide budsjett, administrerer fellesutgiftene og sørge for at alle regninger blir betalt til rett tid. Med deres hjelp kan dere opprettholde en jevn og rettferdig fordeling av kostnader og unngå eventuelle misforståelser eller konflikter knyttet til økonomi.

For det tredje er en forretningsfører en konfliktsky person sin beste venn – da de tar seg av eventuell konflikthåndtering. Et boligselskap består naturligvis av ulike meninger og interesser. En nøytral og profesjonell part vil dermed kunne forhindre konflikter, og håndtere dem dersom de skulle oppstå.

For det fjerde har en forretningsfører gjerne et etablert nettverk av pålitelige leverandører. Dette er en fordel for dere, da det sikrer tilgang til dyktige vedlikeholdsarbeidere, renholdere eller andre tjenester, til konkurransedyktige priser. På samme tid kan forretningsføreren din sette opp et vedlikeholdsbudsjett- og/eller planer som sikrer dere en pålitelig drift.

I Viden legger vi vekt på å være din personlige forretningsfører, vi skal være nære og tilgjengelige – og bidra til en effektiv drift og en bedre hverdag for styret og beboerne. I tillegg til en digital styreplattform som samler alt én plass, sørger vi for:

  1. Kontroll på økonomien. Budsjett, regnskap, betaling av fakturaer og innkreving av fellesutgifter.
  2. Rådgivning på det du ønsker å utføre selv.
  3. Få hjelp til å gjennomføre årsmøter/generalforsamling og god oversikt over vedlikehold, vaktmestre og serviceavtaler.
  4. Kontaktperson overfor det offentlige og myndigheter, samt besvare henvendelser fra beboere.

Å være styremedlem i et borettslag eller sameie skal være en positiv opplevelse. Noen ganger kan det innebære å overlate mesteparten av arbeidet til noen som kan det godt.

Du tenker på å bo – me fikse resten!