Felleskostnadene er kostnader som deles mellom alle som bor i et sameie eller borettslaget og skal dekke kostnader i forbindelse med driften.

Felleskostnader betaler en normalt én gang i måneden. Felleskostnadene er kostnader som deles mellom alle som bor i et sameie eller borettslaget og skal dekke kostnader i forbindelse med driften. I tillegg kan det være renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskostnader som sameiet eller borettslaget har.

Eksempler på felleskostnader kan være kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, forsikring av bygningene og felles energibruk, samt vedlikehold av uteområder, fasader, inngangspartier og tak. Herunder serviceavtaler som sameiet eller borettslaget har med andre leverandører.

Det anbefales at en del av felleskostnadene går inn i et vedlikeholdsfond slik at reservene kan bygges opp til å kunne stå imot større fremtidige rehabiliteringsprosjekt.

Hvordan fordeles og betales felleskostnadene?

Fordeling av felleskostnader styres av vedtektene i sameiet.  Fordelingen kan være en fast sum pr. seksjon eller den kan settes etter brøk, dette kan variere på type kostnader, eks TV/Internett settes oftest som lik andel pr seksjon.  Mens andre kostnader er etter brøken på den enkelte seksjon. I et borettslag fastsettes fordelingsbrøken i stiftelsesdokumentene til borettslaget når det opprettes.

Hvem fastsetter felleskostnadene? 

Det er normalt styret som fastsetter felleskostnader og vedtar endringer. Det utarbeides ett styrevedtak for størrelsesorden på felleskostnaden som er basert på budsjett og konsumprisindeksen. Hvilke planer styret har for rehabilitering eller for nye serviceavtaler gjenspeiler endringene. Varsel om endringer av felleskostnadene må formidles til seksjonseierne i god tid i forkant – de til enhver tid gjeldene reglene ca. 1 mnd. er normal praksis.