Alle eierseksjonssameiere skal ha vedtekter. Vedtektene bør inneholde regler om sameieres rettigheter/plikter og driften av sameiet.

Alle eierseksjonssameiere skal ha vedtekter.

Vedtektene bør inneholde regler om sameiernes rettigheter/plikter og driften av sameiet. For at den fremtidige drift og forvaltningen av sameiet skal være mest mulig hensiktsmessig er det viktig å spesial tilpasse vedtektene for å unngå fallgruver som kan skape både støy og ubehag for både styret og beboere.

Lovkravet til hva vedtektene skal inneholde er et minimum:

  • Navn
  • Eiendommens grunnboks betegnelse (gnr/bnr)
  • Antall medlemmer i styret

Loven som regulere driften av sameiet er ikke sameieloven, men eierseksjonsloven.

Tips og triks

Her er eksempler på punkter som er viktige å få regulert i vedtektene til eierseksjonssameiet:

Hva inngår i fellesarealet? Hva kan man gjøre og ikke gjøre? Hvor vasker du bilen? Hvor kan besøkende parkere osv.

Hva inngår i felleskostnader? Hvor mye betaler hvilken seksjon (basert på størrelse)? Hva kommer utenom?

Er det lov eller ikke lov å ha dyr? Hvilke dyr er tillatt og hvilke ikke?

Årsmøtet skal gjennomføres før juni hvert år, hvordan skal det gjennomføres?

Hvor oppdateres beboere om status/informasjon? Hvilken elektronisk kommunikasjon brukes?

Hvem skal gjøre hva for fellesskapet? Når skal det gjennomføres dugnad?

Noen spesielle regler for bruk av fellesarealene, legg det inn.

Hvordan skjer endringer i særskilte bruksrettigheter?

I et boligprosjekt som skal organiseres som eierseksjonssameier blir vedtektene utarbeidet i planleggingsfasen ofte sammen med fremtidig forretningsfører eller eiendomsforvalter.

Utkast til vedtekter vedlegges normalt i salgsprospektet, men med mulighet for endring frem til stiftelsesmøte. I forbindelse med seksjonering av bolig er vedtekter et vedlegg i seksjoneringssøknaden.

Alle eierseksjonssameier må ha vedtekter som vedtas i et stiftende årsmøte med boligkjøpere til stede, men her bør ikke vedtektene endres. For endring av vedtekter er hovedregelen at det er krav om minst to tredjedels flertall av avgitt stemmer på årsmøte med unntak av noen tilfeller.

Husk – Styret i eierseksjonssameier har ingen rettigheter til å endre eller beslutte vedtekter.

Har du behov for hjelp til utarbeidelse av vedtekter til et nytt boligprosjekt, mal for vedtekter eller ønsker sameiet å oppdatere vedtektene?