Informasjonsflyt er kort sagt overføring av informasjon mellom to eller flere parter.
Hva gjør du 👈🏼 som sitter i styret med den informasjonen du får ⁉ Hvordan kommuniserer du ut til beboerne ⁉
Sender du e-post, brev eller SMS ⁉
Kan du finne tilbake til kommunikasjonen på ett senere tidspunkt ⁉
Hva om du går ut av styret – finner de nye styremedlemmene tilbake til denne kommunikasjonen ⁉

Mange spørsmål, og ikke alltid like enkelt å svare. En kan bli frustrert av mindre 👿

Vi i Viden anbefaler dere å ha gode rutiner som er enkle å følge for styremedlemmer i alle aldre 🧑🏼 🧓🏼

Våre boligselskap bruker portalen til Styret.com . Her kan en lagre all dokumentasjon, enten det er lån og forsikringsdokumenter, serviceavtaler eller kommunikasjon ut til beboerne 💻

Det kjekkeste med Styret.com er at vaktmesteren også bruker denne portalen, slik at da ligger alle tilbud, bilder av avvik, og dokumentasjon av utført arbeid samlet 👨🏼‍🏭 🛠

Portalen i Styret.com blir da et dokumentstyringssystem som gir god informasjonsflyt ut til beboerne, forretningsføreren og de leverandørene som har serviceavtaler på boligmassen.
Dette verktøyet gjør det enklere å sitte i styret, og forenkler informasjonsflyt og kompetanseoverføring til nye styremedlemmer 🎇 🚀

Nysgjerrig ⁉ ⁉

Ta kontakt med Viden så vil vi hjelpe dere 🚀