Fellesarealene i ett sameie/borettslag er all den plass som ikke disponeres eksklusivt av en seksjons-eller andelseier.

Det gjelder både ute-og inneområder.

Hva kan disse arealene brukes til 🤷🏼‍♀️

Dette er arealer som skal kunne benyttes til glede og utnyttelse av dem som bor i sameiet/borettslaget, og dets nærmiljø. Utearealene skal kunne nytes av både store og små 👦🏼 👴🏼 , gjerne oppdelt i hyggelige soner slik at en blir oppfordret til å benytte seg av hagen. ⚽ 🏈

Noen tenker at det er ett flott sted å sette fra seg søppel, en avlagt sofa eller en barnevogn med 3 hjul.
Andre igjen er opptatt av å ha det pent og rent rundt seg. 🌻 🌼

Vi har vel alle ulike syn på hvordan vi ønsker å ha det rundt oss, men så lenge det er en del av ett felleskap må vi alle forholde oss til det og bidra til både egen og andres trivsel.

Høsten er en fin tid for garasjesalg 🍁– hvorfor ikke ha ett felles garasjesalg for hele sameiet/borettslag så kan dine avlagte ting gi glede for andre. 👏🏼 Bærekraft i hele boligselskapet❣

Har dere utfordringer i deres sameie/borettslag ?

Gjerne Viden kan hjelpe dere? 👈🏼